Skolyozda Schroth Yöntemi 

Schroth yöntemi, aynı zamanda skolyoz hastası olan Katharina Schroth tarafından 1921 yılında ilk kez Almanya’da keşfedilen ve günümüzde tüm dünyaya yayılmış bir egzersiz konseptidir. Skolyozun üç boyutlu bir deformite olduğu gerçeğinden yola çıkılarak oluşturulan Schroth yöntemi, tüm düzlemlerde bozulan vücudun dengesinin yeniden sağlanması, dengesiz duruşun düzeltilmesi ve günlük yaşamda düzeltilmiş duruşun korunmasını amaçlar.

Skolyoz için kişiye özel 3D Schroth yöntemi öncelikle; Rotasyonel solunum, pelvik hizalama, merkezi stabilite, hassas pozisyonlama, doğru hareket, masaj ve germe uygulamaları, simetri farkındalığına odaklanan günlük yaşam aktiviteleri Rotasyonel solunum, skolyozdan etkilenen göğüs kafesini düzeltmek için kullanılır ve en önemli bileşenlerinden biridir. Schroth yöntemi. Nefes alma tekniği, eğriliğin şekline ve yönüne göre özel olarak tanımlanır. Schroth yöntemi, eğriliğe bağlı olarak özel konumlandırma ve üç boyutlu egzersizler içerir. Bu nedenle sadece bu alanda uzmanlaşmış fizyoterapistler tarafından egzersiz reçeteleri verilmektedir.

Schroth Yöntemi Amacı Nedir?

Skolyozun tipine ve yönüne göre omurgayı düz bir çizgiye yaklaştıran özel pozisyonların belirli malzemeler (havlular, pirinç torbaları, silindirler ve bloklar vb.) kullanılarak öğretilmesi gerekir. Konumlandırma öğretildikten sonra kişi için planlanan egzersizler en basitinden en zoruna doğru verilir. Schroth kampları yılın belirli zamanlarında düzenlenmektedir. Bu kamplar küçük gruplar halinde yapılır ve genellikle birkaç gün sürer.

Schroth Yönteminin Ana Hedefleri Nelerdir?

Skotik/kifotik duruşun restorasyonu Statik-dinamik postüral kontrol ve denge sağlar. Ameliyat sonrası hastanın omurga hareketini ve duruşunu kontrol etmek, ameliyat sonrası uyumu kolaylaştırmaktır.

Bu hastaların bir ev egzersiz programı uygulamasını sağlamak ve teşvik etmek ve günlük aktivitelerinde postüral değişiklikleri indüklemek için Schroth’un Bilinçli Duruş İlkeleri ile tutarlı skolyoza özgü egzersizleri ve nefes alma tekniklerini öğretmeyi içerir.

Yetişkinlerdeki skolyoz için Schroth yöntemi vücut imajını iyileştirmede ve ağrıyı azaltmada etkilidir. Bu aşamada, omurganın büyüme dönemi sona ermiştir ve insanlar çoğunlukla ağrıdan şikâyet ederler. Ağrı durumunda öncelikle ağrının skolyozdan mı yoksa başka bir patolojiden mi kaynaklandığının belirlenmesi önemlidir ve şu anda Schroth yöntemi, manuel terapi (osteopati) veya fizik tedavi programları planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Schroth yaklaşımına omurga cerrahlar tarafından karar verilir ve tedavi, kiropraktörlerimiz tarafından değerlendirme ve planlama ile devam eder. Uzun süreli bir tedavidir. Seans aralıkları uzatılarak hastalarımız özellikle geç ergenlik döneminde titizlikle takip edilir. Skolyozda erken tanı ve tedavi önemlidir. Birçok skolyoz, ilerlemeden önce edinilirse ameliyatsız tedavi edilebilir.

Schroth Yönteminden Kimler Yararlanabilir?

Tedavi, skolyoz tanısı almış tüm yaş hastalarında kullanılabilir. Ameliyat sonrası da dahil olmak üzere skolyoz tedavisinin tüm aşamalarında yardımcı olabilir.

Bilimsel literatürdeki klinik çalışmalar, Schroth yöntemini eğriliğin ilerlemesini önleyebildiğini, ameliyat ihtiyacını azalttığını ve ağrıyı azalttığını ve sağkalımı artırabildiğini göstermektedir.

Skolyoz için Schroth Terapi Egzersizleri Nelerdir?

Skolyoz karmaşık bir hastalıktır. Arkadan bakıldığında, C veya S şeklinde bir yanal eğriye benzer. Ancak çıplak gözle göremediğiniz şey, omurganızın omurlarının eğriler oluşturmak için nasıl döndüğüdür. Omurlar arasındaki boşluk bazı bölgelerde sıkıştırılır ve diğerlerinde gerilir. Bu nedenle, skolyoz fizik tedavisi, eğriliği tüm açılardan ele almak için 3 boyutlu bir yaklaşım gerektirir. Schroth’un egzersizleri, omurganın benzersiz eğriliğine göre uyarlanmıştır.

Egzersizler ayakta, oturarak veya yatarak yapılabilir. Skolyozu düzeltmek için terapi topları, direkler ve Schroth çubukları gibi aksesuarlar da kullanılabilir.  Schroth egzersizi kişiden kişiye değişir, ancak üç temel öğe içerir;

Kas simetrisi

Omurga eğriliğindeki değişiklikler sırt kaslarını da etkiler. Sırtın bir tarafındaki kaslar zayıflayabilir. Öte yandan kaslar aşırı yüklenebilir ve daha belirgin hale gelebilir. Schroth egzersizleri, kas simetrisine ulaşmak amacıyla her iki konuyu da ele almak için tasarlanmıştır.

Dönüş açısı solunumu

Solunum,  Schroth yöntemi için önemlidir. Bu yöntemde dönme açısı solunumu adı verilen özel bir solunum tekniği kullanır. Amaç, göğüs kafesini ve çevresindeki yumuşak dokuları yeniden şekillendirmek için omurganızı solumak ve döndürmektir.

Omurga eğriliği

Schroth egzersizleri ile stereoskopik olarak tedavi edilir. Schroth yöntemi; basit, acısız ve hatta keyifli hareketler dizisinden oluşur. Bu hareketlerin temeli, vücudun içi boş kısımlarını genişletmeye yönelik nefes alma hareketleridir.

Schroth yöntemi omurganın eğriliğini asimetrik olarak olması gerektiği gibi ele alır ve kas gruplarını buna göre eğitir. Skolyoz için fizik tedavide geleneksel yaklaşım genel karın, sırt ve kalça güçlendirme egzersizleridir. Bu yaklaşım vücudu simetrik olarak güçlendirdiği için asimetrik bir fenomen olan skolyoz tedavisinde yetersiz kalmaktadır.

Schroth tekniğindeki nefes alma tekniği ve asimetrik yaklaşım, skolyoz fizik tedavisinde geleneksel yaklaşımdan birçok kat daha etkilidir.

Schroth Yönteminin Uygulaması Nedir?

Schroth yöntemi iki temel üzerine kuruludur: egzersiz ve beden farkındalığıdır. Schroth’un egzersizleri asimetrik germe, güçlendirme ve düzeltici nefesten oluşur. Günlük yaşamda skolyoz hastaları bilinçsiz olarak omurganın eğriliğini artıran veya omurganın devamlılığını sağlayan duruşlar sergilerler. Ancak Schroth yöntemi, hastaların günlük yaşamlarındaki kötü alışkanlıklarını ilk seanstan itibaren inceleyerek farkındalığını artırır.

Schroth egzersizleri bir dizi basit, ağrısız ve zevkli hareketlerdir. Hastalara, skolyozun yönüne, konumuna ve boyutuna ve hastanın yaşına göre bir fizyoterapist tarafından belirlenen egzersizler öğretilir. Yardımcı cihazın başında bir pirinç pedi bulunur. Pirinçle doldurulmuş küçük pedler, bir kişinin vücudunun farklı pozisyonlarda döndürülen bölümleriyle eşleşen çıkıntılar oluşturarak kişiye duyusal girdi sağlar. Egzersizleri öğrendikten sonra evde pratik yaparken kullanabileceğiniz diğer araçlar pilates topları, barfiks barları, su şişeleri ve tabureler gibi basit malzemelerdir.

Nefes alma, Schroth Metodu’nun kalbinde yer alır. Skolyozlu bir hastada düzenli nefes alıp vermek skolyoz paternini arttırır ve bu döngü kırılmaz ise her nefeste skolyoz artar. Tedavi programına dahil edilir. Her egzersizde, deneğin vücudu “döner solunum” için konumlandırılır ve hazırlanır. Bu insanlarda skolyoz gelişimine katkıda bulunan yanlış nefes alma düzenini düzeltir.

Skolyoz, yerleşik bir omurga deformitesidir. Bu, kişinin sürdürdüğü omurga alışkanlıklarının ayarlanması gerektiği anlamına gelir. Yatarken, ayakta dururken, otururken, çanta taşırken ve yürürken vücut hareketleri Schroth yöntemine göre koordine edildiğinde duruş büyük ölçüde iyileşir.

Bir antiskolyoz egzersizi olarak üç boyutlu bir yaklaşımı içeren Schroth yöntemi, vücudun değişen dengesini tüm düzlemlerde yeniden düzenlemeyi amaçlar. Fonksiyonel segmentasyon olarak bilinen konsepte göre kişiye özel planlanır.

Egzersiz çubuğu ve ayna vazgeçilmezdir. Terapist tarafından verilen görsel, işitsel ve manuel uyaranlar iyileşmeyi destekler. Egzersizler, kolları ve gövdeyi germek, uygun şekilde konumlandırmak ve kasları güçlendirmek için kullanılır. Yer egzersizleri ve kum torbaları ile vücudun farklı bölgelerine basınç uygulayarak eğrileri düzeltmeyi amaçlar. Skolyoz için özel bir fizik tedavi olan Schroth Metodu, nefes alma tekniklerine yönelik egzersizleri de içermektedir. Duruş asimetrisini düzeltmeyi ve günlük hayatta doğru duruşun korunmasını sağlamayı amaçlar. Skolyoz kişinin yönlendirmesi doğrultusunda özel seanslar öğretilir.

Schroth Skolyoz Egzersizleri Nasıl Yapılır?

Schroth skolyoz egzersizleri bireysel veya grup terapisi olarak yapılabilir. Program sırasında kazanılan toparlanmayı sürdürmek için ev egzersizleri ile desteklenir. Schroth yöntemi skolyozlu her yaştaki hastaya uygulanabilir. Yetişkinlikte vücut imajını iyileştirmede ve ağrıyı azaltmada etkili olabilir.

Schroth yöntemi, skolyozun düzeltilmesi için ameliyatsız bir tedavidir ve 100 yıldır kullanılmaktadır.

Schroth yönteminin ilkelerine dayanan uyum terapisi şu anda dünya çapında uygulanmaktadır; Bu yöntem esas olarak skolyozun neden olduğu deformiteyi üç boyutlu olarak ele alır ve her bölüm için özel egzersizler içerir.

Schroth yöntemi, bu anomalilerin her biri için düzeltici egzersiz modellerini içerir.  Çocuklar ve ergenler deformitelerin düzeltilmesi ve dinlenmesi açısından bu egzersizlerden fayda sağlar. Öte yandan, daha büyük yaş grubu, gelişmiş deformiteden ziyade ağrının azalmasından ve postural bozuklukların iyileşmesinden yararlanılır.

Son 10 yıldır skolyozlu hastalara tanı konulduğu andan itibaren özel egzersizler yapılıyor. Schroth’un egzersizleri en popüler ve yaygın olarak kabul edilen egzersizlerdir. Kişiye özel planlanmış bu egzersizler ile skolyozun ilerlemesi büyük ölçüde engellenmekte ve çoğu durumda 6 aylık bir süre sonunda puan düşmektedir. Azalma düzeyi, çocuğun egzersizler konusunda farkındalığı ve çocuğun kesintisiz çalışması ve ailenin sıkı bir şekilde uyması ile orantılıdır.

Günümüzde skolyoz için en geçerli tedavi Schroth’un üç boyutlu egzersiz terapisidir. Schroth yöntemi, tüm omurga bozukluklarına (skolyoz-kifoz-hiperlordoz-hipokifoz + hipolordoz (düz sırt)) uygulanabileceği gibi, alışılmış düşünceden kaynaklanan kozmetik kusurları da düzeltir. Bu yöntemle kişiler atel kullanmaya gerek kalmadan veya skolyoz ameliyatı olmadan skolyozun ilerlemesini durdurarak hatta tersine çevirerek yaşamlarına devam edebilirler.

Schroth egzersizlerinde skolyoz üç boyutlu olarak tedavi edilir. Schroth yöntemi, kolay, acısız ve hatta eğlenceli bir dizi hareket içerir. Bu hareketlerin temeli, vücudun çökmüş gibi görünen kısmını şişirmeye odaklanan nefes egzersizleridir.

Skolyoz Tedavisinde Başka Hangi Yöntemler Uygulanır?

Schroth yönteminde omurganın eğriliği asimetrik olarak yönetilir, bu doğru ve kas grupları buna göre eğitilir. Skolyoz tedavisinde geleneksel fizik tedavi yöntemleri, karın, sırt ve bel bölgesi için genel güçlendirme egzersizlerini içerir. Bu yöntem vücudu simetrik olarak güçlendirdiği için asimetrik bir fenomen olan skolyozu tedavi etmek için yeterli değildir. Schroth yönteminin nefes egzersizleri ve asimetrik yaklaşımı, skolyozda fizyoterapide kullanılan geleneksel yöntemlerden birçok kat daha etkilidir.  Schroth yönteminin temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Alternatif nefes alma,
  • Pelvik düzeltme,
  • Çekirdek kararlılığı,
  • Hassas konumlandırma,
  • Uygun egzersiz, masaj, germe,
  • Simetri duygusuna doğru günlük yaşam

Herhangi bir açıdan, skolyoz teşhisi konan herkes Schroth ile tedavi edilebilir. Schroth egzersizlerinde skolyoz üç boyutlu olarak tedavi edilir. Schroth yöntemi, kolay, acısız ve hatta eğlenceli bir dizi hareket içerir. Bu hareketlerin temeli, vücudun çökmüş gibi görünen kısmını şişirmeye odaklanan nefes egzersizleridir.

Schroth yönteminde omurganın eğriliği asimetrik olarak yönetilir, bu doğru ve kas grupları buna göre eğitilir. Skolyoz tedavisinde geleneksel fizik tedavi yöntemleri, karın, sırt ve bel bölgesi için genel güçlendirme egzersizlerini içerir. Bu yöntem vücudu simetrik olarak güçlendirdiği için asimetrik bir fenomen olan skolyozu tedavi etmek için yeterli değildir.  Schroth yönteminin nefes egzersizleri ve asimetrik yaklaşımı, skolyozda fizyoterapide kullanılan geleneksel yöntemlerden birçok kat daha etkilidir.