Skolyozlu Hastalarda Schroth Yönteminin Cobb Açısına Etkisi

2016 yılında yapılan bir çalışmada skolyozlu hastalarda Schroth yönteminin  ağrı ve Cobb açısı üzerindeki etkisini incelenmiştir.15 hafta boyunca haftada üç kez üç hastaya bireysel olarak Schroth yöntemi programı uygulandı. Tüm deneklerin Cobb açısı ve ağrıları ölçüldü. 15 hafta sonra ağrı ve Cobb açısı önceki değerlere göre azaldı. Bu sonuçlar, idiyopatik skolyozu olan hastalarda ağrıyı ve Cobb’s açısını azaltmada  Schroth egzersiz programının faydasını göstermektedir.

1. Hasta

 

2. Hasta

 

3. Hasta

 

KAYNAK: Lee HJ, Seong HD, Bae YH, Jang HY, Chae SH, Kim KH, Lee SM. Effect of the Schroth method of emphasis of active holding on Cobb’s angle in patients with scoliosis: a case report. J Phys Ther Sci. 2016 Oct;28(10):2975-2978. doi: 10.1589/jpts.28.2975. Epub 2016 Oct 28. PMID: 27821972; PMCID: PMC5088163.